Hlavní » algoritmické obchodování » Osvědčení o titulu

Osvědčení o titulu

algoritmické obchodování : Osvědčení o titulu
Co je to osvědčení o vlastnictví?

Osvědčení o vlastnictví je státní nebo obecní doklad, který identifikuje vlastníka nebo vlastníků osobního nebo nemovitého majetku. Osvědčení o vlastnictví poskytuje listinný důkaz vlastnického práva zejména pro nemovitosti.

Je-li vydáno pro nemovitost - jako je pozemek nebo dům - titulní pojišťovnou, je osvědčení o vlastnictví prohlášení o stavu titulu na základě důkladného prozkoumání stanovených veřejných záznamů.

Zástavní práva a nesplacené půjčky jsou uvedeny v osvědčení o vlastnictví vozidla.

Jak fungují osvědčení o titulu

Osvědčení o vlastnictví se mohou vztahovat na jakýkoli typ majetku, který má titul, zejména na nemovitosti a vozidla. Majitel může převzít vlastnické právo, jakmile budou jejich smluvní a finanční závazky zúčtovány.

Informace v osvědčení o vlastnictví zahrnují jméno vlastníka a informace o nemovitosti. Například osvědčení o vlastnictví vozidla bude obsahovat jméno a adresu vlastníka a identifikační číslo vozidla (VIN).

Ve světě nemovitostí titul ztělesňuje právo nebo doklad o vlastnickém právu k nemovitosti. Aby všechny zúčastněné strany mohly přesně posoudit vlastnictví, je nezbytné vést veřejnou evidenci, protože poskytuje právní a veřejné oznámení týkající se podílu účetní jednotky na určitém majetku. Tento veřejný papírový záznam umožňuje stranám chránit své zájmy před jakýmikoli nároky třetích stran.

Během prodeje nemovitosti musí vlastník zaručit kupujícímu, že převáděný titul je svobodný a zbavený nároků ostatních. Součástí tohoto procesu je prokázání vlastnictví prostřednictvím osvědčení o vlastnictví. Osvědčení o vlastnictví je tedy vyjádřením názoru, že titulní společnost nebo právník věří, že nemovitost je vlastněna bezplatně a jasně - na základě průzkumu dostupných veřejných záznamů. Veřejné záznamy obvykle uvádějí veškeré zástavy, jako jsou zástavní práva nebo věcná břemena.

Osvědčení o vlastnictví nemovitostí

Osvědčení o vlastnictví jsou vydávána také pro vozidla - automobily, autobusy, motocykly, obytné automobily, přívěsy a nákladní automobily, letadla a vodní skútry a často se nazývají růžové lístky. Vydává je pověřená státní agentura, aby určila vlastníka daného vozidla. Jakékoli zástavní právo nebo nesplacené půjčky jsou uvedeny v osvědčení o vlastnictví.

Věřitel bude často držitelem titulu, dokud nebude splněna povinnost, kdy je zástavní právo uvolněno a vlastnické osvědčení bude zasláno. Vezměte si například půjčky na automobily. Pokud si koupíte nový SUV a prodejce financuje vaši půjčku, bude držet titul, dokud neprovedete svou poslední platbu. Po úplném splacení půjčky se název převede na vaše jméno.

Záruka vlastnictví

Osvědčení o titulu není zárukou svobodného a jasného titulu. Mohou existovat nezaznamenané zástavy a zástavní práva, nesprávně zaznamenané informace nebo podvodná činnost, které jsou prostě neznámé. Z těchto důvodů je zakoupeno pojištění titulu, které chrání prodávajícího před jakýmikoli nároky vyplývajícími z předchozí nebo neznámé neevidované nebo podvodné činnosti. Společnosti poskytující titul poskytují věřitelům osvědčení o vlastnictví, která tyto dokumenty vyžadují před schválením hypotečních úvěrů.

Klíč s sebou

  • Osvědčení o vlastnictví je státní nebo obecní doklad, který identifikuje vlastníka osobního nebo nemovitého majetku.
  • Osvědčení o vlastnictví se často používají při transakcích s nemovitostmi a vozidly.
  • Certifikát není zárukou svobodného a jasného titulu.

Osvědčení o vlastnictví vs.

Osvědčení o vlastnictví a listina jsou písemné dokumenty, které slouží k prokázání vlastnictví. Ale oba mají inherentní rozdíly. Zatímco osvědčení o vlastnictví je názorem na status a nezaručuje vlastnictví, listina je dokument používaný v případě převodu majetku z prodávajícího na kupujícího. Vydáním smlouvy převádí prodávající úrok na kupujícího, známého také jako poskytovatel. Listina může také obsahovat podrobné informace o nemovitosti.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Definice vyhledávání titulů Vyhledávání titulů je průzkum veřejných záznamů k určení právního vlastnictví nemovitosti a zjištění, jaké jsou nároky na nemovitost. více Co je záruční listina? Záruční listina je převod vlastnického práva, kdy se prodávající zavazuje kupujícímu, že nemovitost je ve vlastnictví bez veškerých zástavních práv. více Pochopení pojištění titulu Pojištění titulu chrání držitele před ztrátou nebo poškozením v důsledku zástavních práv, zátěží nebo vad na vlastnictví nebo skutečném vlastnictví nemovitosti. více Jasný název Jasný název je titul bez jakéhokoli znehodnocení, zástavního práva nebo odvodu od jiných stran a nepředstavuje pochybnost o právním vlastnictví. více Prozkoumání typů titulů Titul je dokument, který ukazuje zákonné vlastnictví k nemovitosti nebo aktivu. Název může představovat vlastnictví skutečného nebo fyzického majetku nebo nehmotného majetku. více Zvláštní záruční listina Zvláštní záruční listina je listina, ve které prodávající části majetku ručí pouze proti problémům nebo překážkám v majetkovém vlastnictví, ke kterým došlo během jeho vlastnictví. Nejběžnější je u komerčních nemovitostí. více partnerských odkazů
Doporučená
Zanechte Svůj Komentář