Hlavní » makléři » Jak mohu změřit variantu portfolia?

Jak mohu změřit variantu portfolia?

makléři : Jak mohu změřit variantu portfolia?

Rozptyl portfolia je měřítkem rozptylu výnosů portfolia. Je to součet skutečných výnosů daného portfolia za stanovené časové období.

Rozptyl portfolia se počítá pomocí standardní odchylky každého cenného papíru v portfoliu a korelace mezi cennými papíry v portfoliu. The Modern Portfolio Theory (MPT) uvádí, že rozptyl portfolia lze snížit výběrem cenných papírů s nízkou nebo negativní korelací, do kterých chcete investovat, jako jsou akcie a dluhopisy.

Výpočet variací portfolia cenných papírů

Pro výpočet rozptylu portfolia cenných papírů v portfoliu vynásobte druhou mocninu každého cenného papíru příslušným rozptylem cenného papíru a přidejte dvě násobené váženým průměrem cenných papírů vynásobeným kovariancí mezi cennými papíry.

Pro výpočet rozptylu portfolia se dvěma aktivy vynásobte druhou mocninu váhy prvního aktiva rozptylem aktiva a přičtěte ji na druhou mocninu váhy druhého aktiva vynásobenou rozptylem druhého aktiva. Dále přidejte výslednou hodnotu ke dvěma násobeným váhami prvního a druhého aktiva vynásobeného kovariancí obou aktiv.

Předpokládejme například, že máte portfolio obsahující dvě aktiva, akcie ve společnosti A a akcie ve společnosti B. Šedesát procent vašeho portfolia je investováno do společnosti A, zatímco zbývajících 40% je investováno do společnosti B. Roční rozptyl společnosti A akcie jsou 20%, zatímco rozptyl akcií společnosti B je 30%.

Korelace mezi těmito dvěma aktivy je 2, 04. Pro výpočet kovariance aktiv vynásobte druhou odmocninu rozptylu zásob společnosti A druhou odmocninou rozptylu zásob společnosti B. Výsledná kovariance je 0, 50.

Výsledná varianta portfolia je 0, 36 nebo ((0, 6) ^ 2 * (0, 2) + (0, 4) ^ 2 * (0, 3) + (2 * 0, 6 * 0, 4 * 0, 5)).

Varianta portfolia a moderní teorie portfolia

Moderní teorie portfolia je rámec pro sestavení investičního portfolia. Hlavním předpokladem MPT je myšlenka, že racionální investoři chtějí maximalizovat výnosy a zároveň minimalizovat riziko, které se někdy měří pomocí volatility. Investoři hledají to, co se nazývá efektivní hranice, nebo nejnižší úroveň nebo riziko a volatilita, při níž lze dosáhnout cílové návratnosti.

Riziko je v portfoliích MPT sníženo investováním do nekorelovaných aktiv. Aktiva, která by mohla být sama o sobě riskantní, může ve skutečnosti snížit celkové riziko portfolia zavedením investice, která vzroste, když klesnou ostatní investice. Tato snížená korelace může snížit rozptyl teoretického portfolia. V tomto smyslu je návratnost jednotlivé investice méně důležitá než její celkový přínos do portfolia, pokud jde o riziko, návratnost a diverzifikaci.

Úroveň rizika v portfoliu se často měří pomocí standardní odchylky, která se počítá jako druhá odmocnina rozptylu. Pokud jsou datové body daleko od střední hodnoty, je rozptyl vysoký a celková úroveň rizika v portfoliu je rovněž vysoká. Standardní odchylka je klíčovým měřítkem rizika používaného správci portfolia, finančními poradci a institucionálními investory. Správci aktiv rutinně zahrnují do svých zpráv o výkonu standardní odchylku.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.
Doporučená
Zanechte Svůj Komentář