Hlavní » makléři » Teorie moderního portfolia (MPT)

Teorie moderního portfolia (MPT)

makléři : Teorie moderního portfolia (MPT)
Co je teorie moderního portfolia (MPT)?

Moderní teorie portfolia (MPT) je teorie o tom, jak mohou investoři s averzí k riziku sestavovat portfolia k optimalizaci nebo maximalizaci očekávaného výnosu na základě dané úrovně tržního rizika, přičemž zdůrazňuje, že riziko je nedílnou součástí vyšší odměny. Podle teorie je možné vytvořit „efektivní hranici“ optimálních portfolií nabízejících maximální možný očekávaný výnos pro danou úroveň rizika. Tuto teorii propagoval Harry Markowitz ve svém příspěvku „Portfolio Selection“, vydaném v roce 1952 Journal of Finance. Později získal Nobelovu cenu za vývoj MPT.

1:32

Teorie moderního portfolia (MPT)

Porozumění teorii moderního portfolia (MPT)

Moderní teorie portfolia tvrdí, že rizika a výnosnost investice by neměla být posuzována samostatně, ale měla by být hodnocena podle toho, jak investice ovlivňuje celkové riziko a výnos portfolia.

MPT ukazuje, že investor může sestavit portfolio více aktiv, které maximalizuje výnosy pro danou úroveň rizika. Stejně tak může investor s ohledem na požadovanou úroveň očekávaného výnosu vytvořit portfolio s nejnižším možným rizikem. Na základě statistických měřítek, jako je rozptyl a korelace, je návratnost jednotlivé investice méně důležitá, než jak se investice chová v kontextu celého portfolia.

Riziko portfolia a očekávaný výnos

MPT předpokládá, že investoři jsou averzí k riziku, což znamená, že pro danou úroveň návratnosti preferují méně rizikové portfolio před rizikovějším. To znamená, že investor přebírá větší riziko, pouze pokud očekává vyšší odměnu.

Očekávaný výnos portfolia se počítá jako vážený součet výnosů jednotlivých aktiv. Pokud portfolio obsahuje čtyři stejně vážená aktiva s očekávaným výnosem 4, 6, 10 a 14%, očekávaný výnos portfolia bude:

(4% x 25%) + (6% x 25%) + (10% x 25%) + (14% x 25%) = 8, 5%

Riziko portfolia je složitá funkce rozptylů každého aktiva a korelace každého páru aktiv. Pro výpočet rizika portfolia čtyř aktiv potřebuje investor každou z variant čtyř aktiv a šest korelačních hodnot, protože existuje šest možných kombinací dvou aktiv se čtyřmi aktivy. Kvůli korelacím aktiv je celkové riziko portfolia nebo směrodatná odchylka nižší než to, co by se vypočítalo váženou částkou.

Efektivní hranice

Každá možná kombinace existujících aktiv může být zakreslena do grafu s rizikem portfolia na ose X a očekávanou návratností na ose Y. Tento graf odhaluje nejžádanější portfolia. Předpokládejme například, že portfolio A má očekávaný výnos 8, 5% a standardní odchylku 8% a že portfolio B má očekávaný výnos 8, 5% a standardní odchylku 9, 5%. Portfolio A by bylo považováno za „účinnější“, protože má stejný očekávaný výnos, ale nižší riziko. Pro spojení všech nejefektivnějších portfolií je možné nakreslit vzestupnou hyperbolu, která se nazývá efektivní hranice. Investice do jakéhokoli portfolia, které není na této křivce, není žádoucí.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Definice varianty portfolia Rozmanitost portfolia je měření toho, jak skutečné výtěžky skupiny cenných papírů tvořících portfolio tvoří. více definice kapitálového trhu (CML) Definice linie kapitálového trhu (CML) představuje portfolia, která optimálně kombinují riziko a výnos. více Efektivní hranice Definice Efektivní hranice zahrnuje investiční portfolia, která nabízejí nejvyšší očekávanou návratnost pro konkrétní úroveň rizika. více Analýza střední odchylky Analýza střední odchylky je proces vážení rizika proti očekávanému výnosu. více Efektivní sada Markowitz Efektivní sada Markowitz je portfolio s výnosy, které jsou maximalizovány pro danou úroveň rizika na základě konstrukce portfolia se střední odchylkou. více Harry Markowitz Harry Markowitz je nositelem Nobelovy ceny pamětní ceny, který vymyslel moderní teorii portfolia v roce 1952. více Partnerské odkazy
Doporučená
Zanechte Svůj Komentář