Hlavní » makléři » Akční

Akční

makléři : Akční
DEFINICE Actionable

Akční opatření se týká obchodní směrnice nebo investiční strategie, kterou lze v krátké době dosáhnout. Vedoucí společnosti a investoři se snaží identifikovat věci, které jsou v současné době možné, protože mohou být předpoklady pro dosažení budoucích cílů a směrnic na vyšší úrovni.

PORUŠENÍ DOLŮ Akční

Toto použití se liší od standardní právní definice „žaloby“, což znamená, že něco poskytlo dostatečné důvody pro podání žaloby. Například podílový fond může strávit měsíc zkoumáním společnosti, ale pouze tehdy, když je připraven skutečný obchod na nákup akcií, se rozhodnutí stane napadnutelným.

Investoři se často dívají na určité období roku, kdy se jejich investice (současné nebo navrhované) stávají aktivními. Takové časy jsou často kolem výdělkové sezóny, protože je přirozený čas posoudit, kam společnost směřuje a jak dobře dosáhla předchozích cílů stanovených pro současné období. Další čas, kdy se investiční rozhodnutí mohou změnit z navrhovaných na proveditelné, jsou případy, kdy dojde ke změnám krátkodobých úrokových sazeb nebo kdy jsou zásadní změny života, jako je změna zaměstnání, koupě domu nebo odchod do důchodu, hned za rohem.

Faktory ovlivňující rozhodnutí o investici

Základní faktory

Na efektivním trhu by ceny akcií byly určovány především fundamenty, které na základní úrovni odkazují na kombinaci dvou věcí:

  • Zisková základna, například zisk na akcii (EPS)
  • Oceňovací násobek, například poměr P / E

Technické faktory

Technické faktory jsou kombinací vnějších podmínek, které mění nabídku a poptávku po akciích společnosti. Některé z nich nepřímo ovlivňují základy. (Například hospodářský růst nepřímo přispívá k růstu výnosů.)

Technické faktory zahrnují následující:

  • Inflace
  • Ekonomická síla trhu a vrstevníci
  • Náhradníci
  • Náhodné transakce
  • Demografie. Byly provedeny některé důležité výzkumy týkající se demografie investorů. Hodně z toho se týká těchto dvou dynamik: investoři středního věku, kteří jsou špičkovými výdělky, kteří mají tendenci investovat na akciovém trhu, a starší investoři, kteří mají tendenci se stahovat z trhu, aby vyhověli požadavkům na odchod do důchodu
  • Trendy. Akcie se často pohybují podle krátkodobého trendu.
  • Likvidita je důležitým a někdy podceňovaným faktorem. Jedná se o to, jak velký zájem investorů a pozornost konkrétní akcie mají.

Tržní sentiment

Sentiment trhu odkazuje na psychologii účastníků trhu, jednotlivě i společně. Toto je možná nejnepříjemnější kategorie, protože víme, že na tom záleží kriticky, ale teprve začínáme tomu rozumět. Nálada na trhu je často subjektivní.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Definice technické analýzy Technická analýza je obchodní disciplína používaná k hodnocení investic a identifikaci obchodních příležitostí analýzou statistických trendů získaných z obchodní činnosti, jako je pohyb cen a objem. více Tržní psychologie Tržní psychologie je termín používaný k popisu sentimentu, který finanční trhy zažívají v každém konkrétním čase. více Definice technického analytika Technický analytik nebo technik je výzkumník cenných papírů, který analyzuje investice na základě minulých tržních cen a technických ukazatelů. více Porozumění racionálnímu chování Racionální chování je proces rozhodování, jehož výsledkem je optimální úroveň výhod nebo užitečnosti. více Nedovolte, aby vaše zvířecí duchové ovlivňovali vaše důležitá rozhodnutí Britský ekonom John Maynard Keynes použil termín zvířecí duchové k vysvětlení toho, jak může lidská emoce řídit finanční rozhodnutí v nestabilních časech. více Technická analýza zásob a trendů Technická analýza zásob a trendů je studium historických údajů o trhu, včetně ceny a objemu, pro předpovídání budoucího chování na trhu. více partnerských odkazů
Doporučená
Zanechte Svůj Komentář