Hlavní » rozpočtování a úspory » Platí neziskové organizace daně?

Platí neziskové organizace daně?

rozpočtování a úspory : Platí neziskové organizace daně?

Neziskové organizace jsou osvobozeny od federálních daní z příjmu podle pododdílu 501 písm. C) daňového řádu Internal Revenue Service (IRS). Nezisková organizace je organizace, která vykonává činnosti pro veřejný i soukromý zájem, aniž by sledovala cíl komerčního nebo peněžního zisku. Aby byly neziskové organizace osvobozeny od federálních daní, musí splňovat určitá pravidla.

Mezi klíčová kritéria, která musí neziskové organizace splňovat, aby byly osvobozeny od daně, patří:

  1. Být organizován a provozován výhradně pro charitativní, vědecké, náboženské nebo veřejné účely.
  2. Sbírejte příjem a převádějte celou částku (po odečtení nákladů) na organizace nebo jednotlivce, kteří jsou právoplatně uznáni za legitimní charitu.

Neziskové neziskové organizace s větší pravděpodobností vytvoří dary, kde může dárce použít dar ke snížení své vlastní daňové povinnosti.

Neziskové výhody z toho, že jsou neověřitelné

Neziskové organizace, které mohou zahrnovat soukromé nadace a kostely, jsou schopny snadněji získávat peníze jako organizace nepodléhající dani. Jednotlivci a další organizace s větší pravděpodobností přispívají nezdanitelnými neziskovými organizacemi, protože mohou snížit svou vlastní daňovou povinnost.

Klíč s sebou

  • Neziskové organizace jsou osvobozeny od federálních daní z příjmu na základě pododdílu 501 (c) IRS.
  • Neziskové organizace se zabývají veřejnými nebo soukromými zájmy bez cíle peněžních zisků.
  • Mezi významná pravidla pro kvalifikaci neziskových organizací osvobozených od daně patří organizace pro charitativní účely nebo vybírání a převádění peněz na charitativní organizace.

Další osvobození od daně pro neziskové organizace

Neziskové organizace jsou rovněž osvobozeny od placení daně z obratu a daně z nemovitosti. Zatímco příjem neziskové organizace nemusí podléhat federálním daním, neziskové organizace platí daně zaměstnancům (sociální zabezpečení a Medicare) stejně jako jakékoli ziskové společnosti.

1, 5 miliónu

Počet neziskových organizací v USA na základě Národního centra pro charitativní statistiku

Zvláštní úvahy

Pokud nezisková organizace vykonává činnosti, které nesouvisejí s jejich základním účelem, jsou povinny z těchto peněz platit daně z příjmu. Například, pokud byla vytvořena nezisková organizace ABC, která poskytuje útočiště pro bezdomovce a vydělává peníze na jízdních kolech, může být tento příjem způsobilý pro účely daně z příjmu. S daňovými výhodami však přichází větší nepružnost pro neziskové organizace, které podléhají většímu dohledu.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.
Doporučená
Zanechte Svůj Komentář