Hlavní » algoritmické obchodování » EBIT vs. provozní příjem: Jaký je rozdíl?

EBIT vs. provozní příjem: Jaký je rozdíl?

algoritmické obchodování : EBIT vs. provozní příjem: Jaký je rozdíl?
EBIT vs. provozní příjem: Přehled

Zisk před úroky a daněmi (EBIT) a provozní výnosy jsou pojmy, které se často používají zaměnitelně, ačkoli mezi nimi existuje významný rozdíl, který může způsobit, že čísla přinesou různé výsledky. Klíčový rozdíl mezi EBIT a provozními příjmy je v tom, že provozní příjmy nezahrnují nepracovní příjmy, nepracovní náklady ani jiné příjmy.

Klíč s sebou

  • Klíčový rozdíl mezi EBIT a provozními příjmy je v tom, že EBIT zahrnuje nepracovní příjmy, nepracovní náklady a ostatní příjmy.
  • EBIT je čistý příjem před odečtením úroků a nákladů na daň z příjmu.
  • Provozní výnosy je zisk společnosti snížený o provozní náklady a další náklady související s obchodem, jako jsou prodejní, správní a režijní náklady a odpisy.

Zisk před úroky a daněmi (EBIT)

Zisk před úrokem a zdaněním (EBIT) je čistý zisk společnosti před odečtením nákladů na úroky a daň z příjmu. EBIT je často považován za synonymum provozního příjmu, i když existují výjimky.

Investoři a věřitelé využívají EBIT k analýze výkonu hlavních činností společnosti bez daňových nákladů a nákladů na kapitálovou strukturu, které zkreslují čísla zisku. EBIT se počítá takto:

EBIT = čistý zisk + úrokové náklady + daňové náklady

Vzhledem k tomu, že čistý příjem zahrnuje odpočty úrokových a daňových nákladů, je třeba je při výpočtu EBIT přičíst zpět k čistému příjmu.

EBIT je nejčastěji využíván investory a analytiky k analýze výkonu klíčových operací společnosti.

Provozní zisk

Provozní zisk je zisk společnosti po odečtení provozních nákladů a ostatních nákladů na provoz podniku od celkových výnosů. Provozní příjem ukazuje, kolik zisku společnost generuje ze svých činností bez úroků nebo daňových nákladů.

Provozní příjem se počítá jako:

Provozní příjem = hrubý příjem - provozní náklady

Provozní náklady zahrnují prodejní, správní a správní náklady, odpisy a amortizaci a další provozní náklady. Provozní příjem nezahrnuje daně a úrokové náklady, proto je často označován jako EBIT. Mohou se však lišit provozní výnosy od EBIT.

Příklad EBIT vs. provozní příjem

Níže je část výkazu zisku a ztráty společnosti Macy's Inc. (M) z 5. května 2018.

  • Provozní příjem činil 238 milionů dolarů, zvýrazněno modrou barvou.
  • Čistý příjem činil 131 milionů dolarů, zvýrazněný zeleně.
  • Úrokové náklady činily 71 milionů dolarů, zatímco daňové výdaje byly 52 milionů dolarů, zvýrazněné červeně.
  • EBIT činil za toto období 254 milionů USD, tj. 131 milionů USD (čistý zisk) + 52 milionů USD (daně) + 71 milionů USD (úroky).
Macy's Inc.

Vidíme ve výše uvedeném příkladu, že provozní zisk ve výši 238 milionů USD se lišil od EBIT ve výši 254 milionů USD za čtvrtletí. Důvodem rozdílu je to, že provozní výnosy nezahrnují provozní výnosy, nepracovní náklady ani jiné příjmy, ale tato čísla jsou zahrnuta do čistého zisku. Rozdíl mezi těmito dvěma čísly zdůrazňuje význam nepředpokládat, že provozní příjem bude vždy stejný EBIT.

V případě společnosti Macy's vidíme, že existoval plán výhod ve výši 11 milionů USD a úrokový výnos ve výši 5 milionů USD v celkové výši 16 milionů USD a dává nám rozdíl mezi výpočty provozních výnosů a EBIT.

EBIT a provozní výnosy jsou důležitými ukazateli při analýze finanční výkonnosti společnosti. Příklad ukazuje důležitost použití více metrik při analýze ziskovosti společnosti. Například společnost může mít úrokové příjmy jako klíčovou hnací sílu výnosů, jako je úvěrové financování, kdy EBIT by zachytil úrokové příjmy, zatímco provozní výnosy by to nebyly.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.
Doporučená
Zanechte Svůj Komentář