Hlavní » makléři » Jak mám analyzovat účetní závěrku společnosti?

Jak mám analyzovat účetní závěrku společnosti?

makléři : Jak mám analyzovat účetní závěrku společnosti?

Investorům se nabízí, aby využili množství informací poskytnutých v účetní závěrce společnosti a pomohli jim tak vyhodnotit společnost jako potenciální investici. Z hlediska celkové ziskovosti je čistý zisk zřejmým výchozím bodem při analýze účetní závěrky. Tato dolní částka dolaru ve výkazu zisku a ztráty společnosti je vynikajícím ukazatelem ziskovosti, protože po odečtení všech výrobních nákladů, odpisů, daní, úroků a dalších nákladů dává hodnotu částce, kterou společnost přijímá. Čistý příjem by se však neměl používat výhradně při hodnocení společnosti.

Provozní zisková marže

Provozní ziskové rozpětí je dalším důležitým ukazatelem ziskovosti a efektivity, který porovnává částku, kterou společnost získává před úrokem, a vypočítává se daň z prodeje. Marže pomáhá analytikům a potenciálním investorům odhadnout, jak úspěšní manažeři společnosti mají kontrolu nad výdaji a generováním výnosů. Vysoké provozní ziskové rozpětí silně naznačuje, že společnost pečlivě řídí náklady a generuje tržby.

Posouzení ceny akcií a ziskovosti pro akcionáře

Účetní závěrka může být použita k posouzení ceny akcií společnosti a ziskovosti pro akcionáře. V tomto procesu jsou užitečné různé metriky. Zisk na akcii (EPS) je ukazatel návratnosti investic, který ukazuje ziskovost společnosti na akcii. Poměr cena-výdělek (P / E) používá pro účely hodnocení EPS v akciích ve srovnání se současnou cenou akcie. Poměr ceny k rezervě (P / B) se pro investory považuje za metriku základní hodnoty, protože odhaluje tržní ocenění společnosti ve vztahu k její vnitřní hodnotě.

Poměr výplaty dividend

Poměr výplaty dividend je další užitečnou metrikou, která měří růst společnosti, finanční stabilitu a výnosy vyplácené akcionářům. Poměr výplaty dividend počítá procento výdělků společnosti vyplácených kapitálovým investorům ve formě dividend. Čím vyšší je poměrová hodnota, tím spolehlivější výdělky společnosti mohou udržet výplaty dividend a čím stabilnější je společnost považována za. Nerozdělený zisk, počet zisků nevyplácených akcionářům jako dividendy, ukazuje, jaká část zisků společnost reinvestuje při rozšiřování svého podnikání.

Aktiva a pasiva

Členění aktiv a pasiv obsažených v rozvaze společnosti poskytuje investorům spolehlivý přehled o celkovém finančním stavu společnosti a její dluhové situaci. Ukazatele zadlužení, jako je aktuální poměr, který lze vypočítat z informací poskytnutých v účetní závěrce, umožňují analytikům posoudit schopnost společnosti zvládnout nesplacený dluh. Hlavní kapitálové výdaje mohou být použity při hodnocení současné finanční situace společnosti a mohou telegrafovat potenciál růstu.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.
Doporučená
Zanechte Svůj Komentář