Hlavní » makléři » Upozornění na výchozí

Upozornění na výchozí

makléři : Upozornění na výchozí
Co je oznámení o výchozím nastavení?

Oznámení o prodlení je veřejné oznámení podané u soudu, v němž se uvádí, že hypoteční dlužník je v prodlení s půjčkou. Toto je jeden z prvních kroků k uzavření trhu.

Upozornění na výchozí vysvětlení

Oznámení o prodlení je závažným opatřením, které věřitel přijal s cílem informovat dlužníka o tom, že jejich delikventní splácení hypotéky porušilo smluvní limit uvedený v jejich hypotečním úvěru. Někteří věřitelé mohou doručit oznámení o úmyslu vybírat nebo poskytovat varování dlužníkovi, což jim dává čas na vyjednávání. V některých případech může oznámení o výchozím podání obsahovat také lhůtu pro vyjednávání před přijetím dalších opatření. V ostatních případech může být oznámení o selhání konečným oznámením, že jsou učiněna opatření k uzavření trhu.

Pokud má dlužník několik delikventních plateb, pak jim hrozí riziko selhání u hypotečního úvěru, který také představuje riziko ztráty záruky. V hypoteční smlouvě věřitel podrobně uvede počet povolených plateb delikventu před provedením výchozí akce. Většina smluv obvykle poskytne až 180 dní zmeškaných plateb a delikvencí, než si uvědomí výchozí akci.

Oznámení o výchozích a následných akcích

Oznámení o selhání je obvykle poslední akce, kterou věřitel učiní před přesunem k aktivaci zástavního práva a zajištění kolaterálu pro uzavření trhu. Oznámení o prodlení se obvykle podává u státního soudu, u kterého bylo zástavní právo zaznamenáno.

Oznámení o výchozím podání je prvním krokem v soudním řízení. Obvykle zahajuje soudní řízení směřující k uzavření trhu. Dalším krokem je obvykle slyšení k aktivaci zdokonaleného zástavního práva zaznamenaného při uzavření hypotéky. V některých případech může dlužníkovi poskytnout čas na jednání tím, že potenciálně zaplatí delikventní dluh nebo navrhne vypořádání.

Pokud případ pokračuje ve schvalování zdokonaleného zástavního práva, může věřitel obdržet oprávnění informovat dlužníka o aktivaci zástavního práva. Jakmile je zástavní právo aktivováno a byl vydán soudní příkaz k zabavení majetku, může věřitel podniknout právní kroky a požádat dlužníka o uvolnění nemovitosti. Všechny tyto akce jsou posledním krokem v uzavření úvěru, které je uzavřeno, když věřitel oficiálně odepíše půjčku a má oprávnění prodat nemovitost za výtěžek.

Oznámení o selhání a následných opatřeních k uzavření trhu bude zdokumentováno a oznámeno úvěrovým úřadům. Všechna řízení o uzavření trhu a žaloby tedy mohou mít vážný dopad na úvěrové skóre dlužníka. Tím se také v budoucnu sníží schopnost dlužníka získat hypotéku nebo jakýkoli druh dluhu.

Související termíny

Definice soudního vyloučení Soudní vyloučení se týká řízení o uzavření věci, které je zpracováváno soudním systémem. více Definice práva na vykoupení Právo na vykoupení je zákonné právo kteréhokoli hypotéky nebo dlužníka na vymáhání majetku, který by jinak ztratil v řízení o uzavření trhu. více Definice Síla prodeje Síla prodeje je doložka v hypotéce, která dává věřiteli právo vyloučit nemovitost bez soudního přezkumu, pokud dlužník selže. více Co je uzavření trhu? Uzavření trhu je proces, kterým věřitel zabaví a prodá dům nebo nemovitý majetek poté, co jeho kupující není schopen splnit svou povinnost splácení. více byste měli obdržet listinu o zpětném získání, když splácíte hypotéku Hypoteční věřitelé vydávají listiny o opětovném získání, když je půjčka splacena, čímž se dlužník zbavuje jakýchkoli závazků z hypotečního dluhu. více Předběžné uzavření: Co se stane před tím, než se banka zabaví na domácím trhu Předběžné uzavření se vztahuje na fázi, ve které se nemovitost nachází v raných fázích zpětného odkupu kvůli hypotečnímu selhání vlastníka nemovitosti. více partnerských odkazů
Doporučená
Zanechte Svůj Komentář