Hlavní » makléři » Analýza variací (ANOVA)

Analýza variací (ANOVA)

makléři : Analýza variací (ANOVA)
Co je analýza variací (ANOVA)?

Analýza rozptylů (ANOVA) se ve financích používá několika různými způsoby, například k předpovídání pohybu cen cenných papírů tím, že se nejprve určí, které faktory ovlivňují výkyvy akcií. Tato analýza může poskytnout cenné informace o chování cenného papíru nebo indexu trhu za různých podmínek.

Porozumění analýze variací (ANOVA)

Statistické modely analýzy rozptylů (ANOVA) byly původně zavedeny ve vědecké práci napsané britským matematikem Richardem Fisherem na počátku 20. století. On je připočítán s prvním představením termínu rozptyl.

Analýza odchylek ve financích

ANOVA testování nejen zkoumá rozdíly, ale také zkoumá míru rozptylu nebo rozdíl mezi nimi variabilními prostředky. Je to způsob analýzy statistické významnosti proměnných. ANOVA analýza je považována za přesnější než t-testování, protože je flexibilnější a vyžaduje méně pozorování. Je také vhodnější pro použití ve složitějších analýzách, než které lze vyhodnotit provedením testů. Testování ANOVA navíc umožňuje vědcům odhalit vztahy mezi proměnnými, zatímco t-test ne. Varianty testování ANOVA zahrnují jednocestnou ANOVA (používá se k vyhledávání statisticky významných rozdílů mezi dvěma nebo více nezávislými proměnnými), obousměrnou ANOVA (k odhalování potenciální interakce dvou nezávislých proměnných na jedné závislé proměnné) a faktoriální ANOVA, která obvykle zahrnuje posouzení dvou nebo více faktorů nebo proměnných se dvěma úrovněmi.

Analýza testování rozptylu se ve financích používá několika různými způsoby, například pro předpovídání vývoje cen cenných papírů tím, že se nejprve určí, které faktory ovlivňují výkyvy akcií. Tato analýza může poskytnout cenné informace o chování cenného papíru nebo indexu trhu za různých podmínek.

Tento typ analýzy se pokouší rozebrat různé základní faktory, které určují cenu cenných papírů a chování na trhu. Mohlo by to například ukázat, do jaké míry je nárůst nebo pokles cenného papíru způsoben změnami úrokových sazeb. T-test a f-test se používají k analýze výsledků analýzy rozptylového testu k určení, které proměnné mají statistickou významnost.

Analýza odchylek v nefinančních aplikacích

ANOVA se kromě svých aplikací ve finančním průmyslu používá také k testování hypotéz při přezkumu údajů z klinických studií, například ke srovnání účinků různých léčebných protokolů na výsledky pacientů; ve výzkumu v sociálních vědách (například k posouzení účinků pohlaví a třídy na určené proměnné), v softwarovém inženýrství (například k vyhodnocení systémů správy databází), ve výrobě (k posouzení metrik kvality produktů a procesů) a průmyslovému designu mimo jiné oblasti .

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Obousměrná ANOVA Obousměrný ANOVA test je statistický test, který se používá ke stanovení účinku dvou nominálních predikčních proměnných na průběžnou výslednou proměnnou. více Jak funguje analýza rozptylu (ANOVA) Analýza rozptylu (ANOVA) je statistický analytický nástroj, který rozděluje celkovou variabilitu nalezenou v datovém souboru na dvě složky: náhodné a systematické faktory. více Trojcestná ANOVA Třícestná ANOVA používají statistici k určení, zda existuje třícestný vztah mezi proměnnými na výsledku. více Econometrics: Co to znamená a jak se používá Econometrics je aplikace statistických a matematických modelů na ekonomická data za účelem testování teorií, hypotéz a budoucích trendů. více Definice T-testu T-test je typ inferenciální statistiky, která se používá k určení, zda existuje významný rozdíl mezi prostředky dvou skupin, které mohou souviset s určitými vlastnostmi. více Proč se statistická významnost týká Statistická významnost se týká výsledku, který není pravděpodobný náhodně, nýbrž je pravděpodobně způsoben konkrétní příčinou. více partnerských odkazů
Doporučená
Zanechte Svůj Komentář