Dar

algoritmické obchodování : Dar
Co je to dárek

Dárek je majetek, peníze nebo majetek, který jedna osoba převádí na druhou, zatímco na oplátku obdrží nic nebo méně než tržní hodnotu. IRS za určitých okolností vybírá daň z darů. Převody peněz nebo majetku, které jsou poskytovány volně nebo vyměněny za nižší než tržní hodnotu, mohou podléhat dani z darů, pokud dárce překročil roční nebo celoživotní osvobození od darů.

VYDÁVÁNÍ DARŮ

Dar se liší od jiných typů finančních nástrojů, jako jsou investice a půjčky, protože dar v přísně technické definici nezahrnuje očekávání ani povinnost splacení ani zisk na oplátku. Dárek v nejčistším smyslu je dán jako filantropické gesto nebo akt štědrosti. Dar lze také darovat charitativní organizaci, aby mohl dárce využít odpočtů na dani.

Dary a daňové úvahy

Finanční dar může zahrnovat konkrétní daňové důsledky pro zúčastněné strany, i když to má většinou dopad na osobu nebo stranu, která dar poskytla. Daňové sankce nebo důsledky se obecně nevztahují na relativně malé dary. Takže byste se museli starat o zavedení daňového poplatku, pokud poskytnete finanční dar ve značné výši. Pro daňový rok 2018 je minimálním prahem dar ve výši nejméně 15 000 $, který v jednom kalendářním roce provedl jednotlivec, a 30 000 USD od páru, který dává dárek za použití peněz ze společných zdrojů nebo aktiv. To znamená, že dary v těchto částkách jsou vyloučeny z toho, že jsou IRS považovány za daně za dárky. Existuje však také celoživotní poplatek za vyloučení dárků, což znamená částku, kterou můžete během svého života poskytnout, která je vyloučena z daní za dárky.

Uplatněním pečlivého plánování a strategického vydělávání finančních darů je možné, aby jednotlivec nebo pár udělili docela dost peněz na finanční dárky, aniž by jim vznikl velký daňový výměr.

Pokud obdržíte dárek, nemusíte ho obvykle vykazovat jako příjem; je to dárce, který je zodpovědný za zaplacení jakékoli daně a podání daňového přiznání k dani. Dary jakékoli částky manželům nebo politickým organizacím a výplaty školného a léčebných výloh za jiné osoby obecně nepodléhají dani. V případě darů určených k úhradě léčebných nebo vzdělávacích výdajů musí být tyto dary vyplaceny přímo nemocnici, škole nebo jinému poskytovateli, aby se neuplatnily limity vyloučení z daně. Plánování nemovitostí může pomoci bohatým jednotlivcům vyhnout se placení darovacích daní.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Definice Daru Inter Vivos Dárek Inter vivos, která je latinkou mezi živými, je dar nebo převod majetku, který je vytvářen během života poskytovatele. více Dárková daň Federální daň aplikovaná na lidi, kteří dávají něco hodnotného jiné osobě. Vyloučení obecně omezují daň na dary v hodnotě vyšší než určitá částka. více Definice ročního vyloučení Roční vyloučení je částka peněz, které může jedna osoba převést na jinou jako dar, aniž by jí vznikla daň z darů nebo ovlivnila sjednocený kredit. více Základ převodu Základem převodu je metoda pro stanovení daňového základu aktiva při převodu z jednoho jednotlivce na druhého. více Daňové přiznání za dar Federální daňový formulář, který musí vyplnit kdokoli, kdo dává dar, který přesahuje roční darovanou částku. více Bequest Odkaz je akt, který poskytuje osobní majetek nebo finanční aktiva, jako jsou akcie, dluhopisy, šperky a hotovost, jednotlivci nebo organizaci prostřednictvím ustanovení vůle nebo majetkového plánu. více partnerských odkazů
Doporučená
Zanechte Svůj Komentář