Lien

algoritmické obchodování : Lien
Co je to Lien

Zástavní právo je zákonné právo udělené vlastníkem majetku, zákonem nebo jinak nabyté věřitelem. Zástavní právo slouží k zajištění základního závazku, jako je splacení půjčky. Pokud není základní závazek splněn, věřitel může být schopen zabavit aktivum, které je předmětem zástavního práva.

1:23

Lien

SNÍŽENÍ Lien

Jakmile je zástavní právo splněno, stává se zákonným právem věřitele prodat majetek zajištění dlužníka, který nesplní závazky z úvěru nebo jiné smlouvy. Majetek, který je předmětem zástavního práva, nemůže vlastník prodat bez souhlasu držitele zástavního práva. Plovoucí zástavní právo se vztahuje na zástavní právo k inventáři nebo jiné neopravené vlastnictví.

Praktické příklady Liens

Zástavní právo se často uděluje, když jednotlivec uzavře půjčku od banky na nákup automobilu. Jednotlivec si vozidlo zakoupí a zaplatí prodávajícímu prostředky z banky, ale poskytne bance zástavní právo na vozidlo. Pokud jednotlivec úvěr nezaplatí, může banka provést zástavní právo, zabavit vozidlo a prodat jej k splacení půjčky. Pokud jednotlivec splácí úvěr v plné výši, držitel zástavního práva (banka) poté zástavní právo uvolní a jednotlivec vlastní majetek bez jakýchkoli zástavních práv.

Dalším typem zástavního práva je zástavní právo mechanika, které lze připojit k nemovitosti, pokud vlastník nemovitosti nezaplatí zhotoviteli za poskytnuté služby dodavatel. Pokud dlužník nikdy nezaplatí, může být majetek vydražen na zaplacení zástavního práva.

Zástavní právo a daně

Existuje také několik zákonných zástavních práv, což znamená zástavní právo vytvořené zákony, na rozdíl od těch vytvořených smlouvou. Tato zástavní práva jsou velmi běžná v oblasti zdanění, kde zákony často umožňují správcům daně zadržovat zástavní právo na majetek delikventních daňových poplatníků. Obce mohou například využít zástavní práva k vymáhání nezaplacených daní z majetku.

Ve Spojených státech, pokud se daňový poplatník stane delikventem a neprokáže-li žádný náznak placení dlužné daně, může IRS uplatnit právní nárok na majetek daňového poplatníka, včetně jeho domovského, dopravního a bankovního účtu. Federální zástavní právo má přednost před nároky všech věřitelů a může vést k prodeji šerifa. Ovlivňuje také schopnost daňového poplatníka prodávat stávající aktiva a získat úvěr. Jediným způsobem, jak uvolnit federální daňové zástavní právo, je plně splatit dlužnou daň nebo dosáhnout urovnání s IRS. IRS má pravomoc zabavit majetek daňového poplatníka, který ignoruje zástavní právo k dani.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Jak funguje daňový úvěr? Daňové zástavní právo je právní nárok proti majetku osoby nebo firmy, který nezaplatí dlužné daně. Pokud dluh není splacen, může být aktiva zajištěna. více Federální daňový zánik Federální daňový zástavní právo je vládou USA právo udržovat osobní majetek osoby, dokud se tato osoba nestará o nezaplacené daně ze zálohy. více Rozsudek Lien Definice Rozhodčí zástavní právo je soudní rozhodnutí, které dává věřiteli právo převzít majetek dlužníka, pokud dlužník nesplní své povinnosti. více Zpětné daně Definice Zpětné daně jsou daně, které byly částečně nebo zcela nezaplaceny v roce, v němž byly splatné. Daňoví poplatníci mohou mít nezaplacené zpětné daně na federální, státní a místní úrovni. více Home Lien Právní nárok na domov se nazývá zástavní právo. více Poplatek Poplatek je právní zabavení majetku k uspokojení nesplaceného dluhu. více partnerských odkazů
Doporučená
Zanechte Svůj Komentář