Hlavní » podnikání » Doložka nejoblíbenějších národů

Doložka nejoblíbenějších národů

podnikání : Doložka nejoblíbenějších národů
Co je doložka nejoblíbenějších národů?

Doložka nejvyšších výhod (MFN) vyžaduje, aby země poskytla všem koncesím, výsadám nebo imunitám uděleným jednomu státu v obchodní dohodě všem ostatním členským zemím Světové obchodní organizace. Ačkoli jeho název naznačuje protekcionismus vůči jinému národu, označuje rovné zacházení se všemi zeměmi.

Doložka o doložce nejoblíbenějších národů

V mezinárodním obchodu je zacházení s MFN synonymem nediskriminační obchodní politiky, protože zajišťuje rovné obchodování mezi všemi členskými zeměmi WTO, nikoli výhradní obchodní práva. Například, pokud národ sníží sazby o 5% pro jeden národ, doložka MFN stanoví, že všem členům WTO budou do tohoto státu sníženy tarify o 5%.

Klíč s sebou

  • MFN vyžaduje, aby země jednala spravedlivě se všemi členskými zeměmi WTO a rozšiřovala stejná výsady a imunity, které jsou uděleny jedné zemi, na všechny členské státy.
  • MFN obhajuje nediskriminační obchodní politiku zajišťující rovné obchodování mezi všemi členskými zeměmi WTO.
  • Národy, které WTO označila za rozvoj, dostávají zvláštní pozornost od USA

V případě výhod dohody o volném obchodu, stejně jako ty, které byly stanoveny v Severoamerické dohodě o volném obchodu (NAFTA), se na ně nevztahuje ustanovení MFN, pokud se zbožím obchoduje pouze mezi zúčastněnými zeměmi. Aby nedocházelo k záměně, že status MFN znamenal zvláštní nebo výhradní vztah, začali zákonodárci USA v roce 1998 používat termín MFN místo MFN.

MFN se vztahuje pouze na běžné obchodní vztahy, nikoli na dohody o volném obchodu, jako je NAFTA, za předpokladu, že obchod zůstává pouze mezi těmito zeměmi.

Politické důsledky doložky MFN

Během předsednictví Billa Clintona (1993–2001) zástupci kongresu diskutovali o výhodách zrušení embarg a kvót uvalených na Čínu a Vietnam a udělili jim status MFN. Zastánci udělování statusu MFN tvrdili, že snížení cel na čínské a vietnamské zboží by mohlo americkému spotřebiteli poskytnout přístup ke kvalitním výrobkům za relativně nízké ceny a posílit vzájemně prospěšný obchodní vztah s oběma rychle se rozvíjejícími ekonomikami.

Oponenti mezitím tvrdili, že udělení statusu MFN těmto dvěma národům může být nespravedlivé vzhledem k jejich historii porušování lidských práv. Jiní si mysleli, že příliv levnějšího zboží z Číny nebo Vietnamu může způsobit, že Američané přijdou o práci. Obě země nakonec získaly status MFN.

Příklad skutečného světa doložky nejoblíbenějších národů

Spojené státy rozšiřují status MFN na všechny národy s výjimkou těch, kterým byl status pozastaven podle zvláštních právních předpisů.

Z 29 států, v nichž byl v minulosti pozastaven status MFN, zůstávají pozastaveny pouze dva státy - Kuba a Severní Korea.

Drtivá většina pozastavení od druhé světové války byla nařízena na základě zákona o rozšíření obchodních dohod z roku 1951. Země se statusem MFN pozastaveným podle zákona z roku 1951 mohou být a byly obnoveny dočasně nebo trvale na základě postupů stanovených v živnostenském zákoně. z roku 1974, které se vztahují na země s netržním hospodářstvím, zvláštní právní předpisy nebo prezidentský řád. USA věnují zvláštní pozornost zemím, které Světová obchodní organizace klasifikuje jako rozvojové.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Definice clintonomie Clintonomie se týká ekonomické filosofie a politiky vyhlášené prezidentem Billem Clintonem, který byl prezidentem USA v letech 1993 až 2001. více Obecná dohoda o clech a obchodu (GATT) Všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT) je mezinárodní obchodní smlouva, jejímž cílem je podpořit hospodářské oživení členských států po druhé světové válce. více Co je embargo? Embargo je vládní příkaz, který omezuje obchod nebo výměnu s určenou zemí obvykle v důsledku politických nebo ekonomických problémů. více Živnostenský zákon z roku 1974 umožňuje snížení obchodních bariér Živnostenský zákon z roku 1974 přijal za účelem rozšíření účasti USA na mezinárodním obchodu a omezení obchodních sporů snížením obchodních bariér. více Fórum Asie-tichomořská hospodářská spolupráce (APEC) podporuje volný obchod Asie-tichomořská hospodářská spolupráce (APEC) je 21-členné hospodářské fórum, které propaguje volný obchod a udržitelný rozvoj v tichomořských ekonomikách. více Více informací o dovozním clu Dovozní clo je daň vybíraná z dovozů a některých vývozů celními orgány země za účelem zvýšení státních příjmů. Dovozní clo lze také označit jako clo, clo, dovozní nebo dovozní clo. více partnerských odkazů
Doporučená
Zanechte Svůj Komentář