Hlavní » algoritmické obchodování » Charitativní dar

Charitativní dar

algoritmické obchodování : Charitativní dar
Co je charitativní dar?

Charitativní dar je dar poskytnutý jednotlivcem nebo organizací neziskové organizaci, charitativní organizaci nebo soukromé nadaci. Charitativní dary jsou obvykle ve formě hotovosti, ale mohou mít také podobu nemovitostí, motorových vozidel, cenných papírů, oblečení a dalších aktiv nebo služeb.

Charitativní dary vysvětleny

Charitativní dary často představují primární zdroj financování mnoha charitativních a neziskových organizací. Ve většině zemí poskytne charitativní dar jednotlivce odpočet daně z příjmu. Charitativní darované zboží se považuje za zboží s nulovou hodnotou.

Jak lze charitativní dary nárokovat jako odpočty

Aby bylo možné požadovat odpočet za charitativní příspěvky, musí být podrobně rozepsané odpočty podány s daňovými přihláškami. Služba Internal Revenue Service požaduje, aby byly tyto dary poskytovány organizacím, které se podle daňového řádu kvalifikují jako charitativní organizace. Finanční prostředky poskytnuté jednotlivcům, i když jsou prováděny jako dobročinný akt, nelze považovat za charitativní dar odpočitatelný z daní.

Charitativní dary jsou někdy poskytovány ve spojení s přijetím služby nebo dobra jako výhoda. To může zahrnovat získání vstupu na akci, jako je večeře, sportovní událost, představení nebo charitativní ples. Pro daňové účely lze odečíst pouze částku, která je vyšší než reálná tržní hodnota obdrženého požitku. Jinými slovy, pokud jsou ceny vstupenek na charitativní baseballovou akci stanoveny na stejné úrovni jako standardní vstupenka do hry, nelze tyto výdaje odečíst. Pokud by však byly jízdenky oceněny prémií vyšší, než je obvyklá hodnota takové vstupenky, mohla by být tato část výdajů nárokována jako charitativní dar.

Záznamy charitativních darů musí být vedeny za hotovost nebo za jiné peněžní příspěvky, pokud má být dar požadován pro odpočty daně. To může zahrnovat potvrzení nebo písemnou komunikaci od charitativní organizace, která uvádí přispěnou částku, datum a název organizace.

O jiné formy majetku darovaného na charitu lze rovněž požádat o odpočet daně v reálné tržní hodnotě. Jsou-li darovány předměty, jako jsou automobily nebo investice, které ocenily hodnotu, mohou být pro odpočet daru dodržena další pravidla. O těchto darech musí být dále vedeny záznamy, pokud mají spolu s peněžními příspěvky hodnotu nejméně 250 $. Pro charitativní dary, které mají ještě větší hodnotu, mohou existovat doplňkové formuláře, které je třeba podat spolu s daňovým podáním. Noncash majetkové dary, které mají hodnotu více než 5 000 $, budou také vyžadovat zhodnocení majetku, které potvrdí jeho hodnotu.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Publikace IRS 561: Stanovení hodnoty darovaného majetku Publikace IRS 561 poskytuje informace o tom, jak určit reálnou tržní hodnotu charitativních příspěvků, které si může daňový poplatník přát odpočíst. více Formulář 8283: Noncash Charitativní příspěvky Vysvětlení Formulář 8283: Noncash Charitativní příspěvky je daňový formulář distribuovaný IRS a používá jej filéři, kteří si chtějí odpočítat bezhotovostní příspěvky od kvalifikované charitativní organizace. více Úvod k čl. 501 písm. c) odst. 3 Organizace 501 písm. c) odst. 3 se vztahují na charitativní organizace, jednu z 29 typů neziskových organizací, na které se vztahuje pododdíl 501 písm. c) IRC pro status osvobozeného od daně. více Kvalifikované hodnocení Kvalifikované hodnocení je vytvořeno, podepsáno a datováno kvalifikovaným odhadcem a splňuje požadavky stanovené službou Internal Revenue Service (IRS). více Důkaz dobročinných příspěvků Důkaz dobročinných příspěvků se týká zdůvodnění, že služba Internal Revenue Service vyžaduje, aby si jako daňový odpočet vyžádala dar. více Odpočet dobročinných příspěvků Odpočet dobročinných příspěvků umožňuje daňovým poplatníkům odpočíst své peněžní a majetkové příspěvky kvalifikovaným charitativním organizacím. více partnerských odkazů
Doporučená
Zanechte Svůj Komentář