Hlavní » makléři » Zbytkový součet čtverců (RSS)

Zbytkový součet čtverců (RSS)

makléři : Zbytkový součet čtverců (RSS)
Co je zbytkový součet čtverců (RSS)?

Zbytkový součet čtverců (RSS) je statistická technika používaná k měření míry rozptylu v sadě dat, která není vysvětlena regresním modelem. Regrese je měření, které pomáhá určit sílu vztahu mezi závislou proměnnou a řadou dalších měnících se proměnných nebo nezávislých proměnných.

Zbývající součet čtverců měří množství chyby zbývající mezi regresní funkcí a sadou dat. Menší zbytkový součet čtverců představuje regresní funkci. Zbytkový součet čtverců - také známý jako součet zbytkových čtverců - v podstatě určuje, jak dobře regresní model vysvětluje nebo představuje data v modelu.

Klíč s sebou

  • Zbytkový součet čtverců (RSS) je statistická technika používaná k měření míry rozptylu v sadě dat, která není vysvětlena regresním modelem.
  • Zbývající součet čtverců je jednou z mnoha statistických vlastností, které se těší renesanci na finančních trzích.
  • V ideálním případě by měl být součet druhých zbytků v každém regresním modelu menší nebo nižší.

Porozumění zbytkové součtu čtverců (RSS)

Finanční trhy se stále více kvantitativně řídí; mnoho investorů proto hledá pokročilé statistické techniky, aby pomohlo při jejich rozhodování. Velká data, strojové učení a aplikace umělé inteligence dále vyžadují použití statistických vlastností pro vedení současných investičních strategií. Zbytkový součet čtverců - nebo RSS statistik - je jednou z mnoha statistických vlastností užívajících renesanci.

Statistické modely používají investoři a správci portfolií ke sledování ceny investice a použití těchto údajů k předpovídání budoucích pohybů. Studie nazvaná regresní analýza může zahrnovat analýzu vztahu cenových pohybů mezi komoditou a zásobami společností zabývajících se výrobou komodity.

Jakýkoli model může mít odchylky mezi předpokládanými hodnotami a skutečnými výsledky. Ačkoli odchylky mohou být vysvětleny regresní analýzou, zbytkový součet čtverců představuje odchylky nebo chyby, které nejsou vysvětleny.

Protože lze provést dostatečně komplexní regresní funkci tak, aby přesně pasovala prakticky k jakémukoli souboru dat, je nezbytná další studie, aby se určilo, zda regresní funkce je ve skutečnosti užitečná při vysvětlování rozptylu datového souboru. Obvykle je však u každého modelu ideální menší nebo nižší hodnota zbytkového součtu čtverců, protože to znamená, že v datové sadě je méně variací. Jinými slovy, čím nižší je součet druhých zbytků, tím lepší je regresní model při vysvětlování dat.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Jak funguje statistická technika součtu čtverců Součet čtverců je statistická technika používaná v regresní analýze k určení rozptylu datových bodů od jejich střední hodnoty. V regresní analýze je cílem určit, jak dobře může být datová řada vybavena funkcí, která by mohla pomoci vysvětlit, jak byla generována datová řada. více Jak funguje metoda nejmenších čtverců Metoda nejmenších čtverců je statistická technika, která určuje linii nejvhodnější pro model specifikovanou rovnicí s určitými parametry pro pozorovaná data. více Jak funguje metoda kritéria nejmenších čtverců Kritérium nejmenších čtverců je metoda měření přesnosti řádku při zobrazování dat, která byla použita k jejich vygenerování. To znamená, že vzorec určuje nejvhodnější linii. více Jak zbytková směrodatná odchylka funguje Zbytková směrodatná odchylka je statistický pojem, který se používá k popisu rozdílu směrodatných odchylek pozorovaných hodnot oproti předpovězeným hodnotám, jak ukazují body v regresní analýze. více Inside Data Science a jeho aplikace Data věda se zaměřuje na sběr a aplikaci velkých dat za účelem poskytnutí smysluplných informací v průmyslovém, výzkumném a životním kontextu. více Econometrician Econometrician používá matematiku a statistiku k modelování, studiu a predikci ekonomické doktríny a výsledku. Ekonometrici používají statistická a jiná kvantitativní měřítka a matematické vzorce k dosažení objektivních výsledků ve studiu ekonomie. více partnerských odkazů
Doporučená
Zanechte Svůj Komentář