Hlavní » podnikání » Jak velká recese ovlivnila strukturální nezaměstnanost?

Jak velká recese ovlivnila strukturální nezaměstnanost?

podnikání : Jak velká recese ovlivnila strukturální nezaměstnanost?

Kolaps bubliny na bydlení v letech 2007 a 2008 způsobil hlubokou recesi, která v říjnu 2009 poslala míru nezaměstnanosti na 10, 0% - více než dvojnásobek je míra před krizí. Od září 2017 klesla míra nezaměstnanosti pod její předkrizové minima, což naznačuje, že nárůst nezaměstnanosti byl cyklický, jinými slovy, že to byla reakce na hospodářský cyklus, který se obrátil, když se celková ekonomika zotavila. Je však třeba argumentovat, že Velká recese způsobila nárůst strukturální nezaměstnanosti.

Na rozdíl od cyklické nezaměstnanosti strukturální nezaměstnanost nesouvisí přímo s hospodářským cyklem, ale je chronickou reakcí na velké ekonomické změny. Pokud někdo ztratí práci realitního agenta z důvodu poklesu na trhu s bydlením, pak najde další zaměstnání, když se trh zvedne, zažili cyklickou nezaměstnanost. Pokud někdo ztratí práci operátora výtahu z důvodu automatizace výtahů, dochází k strukturální nezaměstnanosti. (Obě formy kontrastují s frikční nezaměstnaností, nevyhnutelným důsledkem nedokonalých informací na zdravém trhu práce.)

Podle jedné linie myšlení Velká recese způsobila v některých částech země takové hluboké narušení, že se místní ekonomiky natrvalo uzavíraly a místní průmyslová odvětví vyprchala nebo se přesunula jinam. V důsledku toho vzrostla strukturální nezaměstnanost: lidé, zejména lidé s nízkou kvalifikací, nebyli schopni najít práci, aniž by se přestěhovali nebo vstoupili do nového průmyslu, což se často ukázalo jako příliš obtížné z důvodu ekonomických, vzdělávacích nebo jiných překážek. Krize v oblasti bydlení - bezprostřední příčina Velké recese - zhoršila záležitosti tím, že přivázala lidi k domům, které nemohli prodat bez ztráty peněz.

Strukturální nezaměstnanost je obtížné měřit, ale údaje naznačují, že nárůst nezaměstnanosti po krizi nebyl čistě cyklický. Zatímco celková míra nezaměstnanosti (výše uvedená, známá také jako U-3) se plně zotavila, jiná opatření nikoli. U-1, který měří podíl pracovní síly, která byla nezaměstnaná po dobu 15 týdnů nebo déle, zůstává nad úrovní před krizí nízká; toto opatření chronické nezaměstnanosti může poskytnout okno do úrovně strukturální nezaměstnanosti. Podobně U-6, který zahrnuje ty, kteří se vzdali hledání zaměstnání nebo se neochotně usadili na částečný úvazek, zůstává nad svým předkrizovým minimem.

Pracovní dokument MMF z roku 2011 se pokusil změřit vliv Velké recese na strukturální nezaměstnanost v USA a dospěl k závěru, že se zvýšila o přibližně 1, 75 procentního bodu z předkrizové úrovně 5%. Dokument také navrhl, že v důsledku nárůstu strukturální nezaměstnanosti by inflační tlaky vyplynuly z poklesu (U-3) nezaměstnanosti na úrovně pod přibližně 7%. V roce 2017 zůstává inflace utlumená s mírou nezaměstnanosti pod 5%.

I když je možné, že strukturální nezaměstnanost je dnes vyšší, než tomu bylo před prasknutím bublin na bydlení, je obtížné analyzovat příčiny nárůstu. V desetiletí od začátku finanční krize se automatizace zrychlila a vytlačila lidi z výrobních míst. Konkurence ze strany zahraničních výrobců, zejména v Číně, se zvýšila. Nájemné ve velkých městech a náklady na vysokoškolské vzdělávání rychle rostly, což ztěžuje vstup na trhy a průmyslová odvětví, kde je vysoká poptávka po pracovní síle. Některé z těchto jevů samy o sobě souvisejí s krizí, částečně z ní vyplývají nebo přispívají k jejímu směřování.

Zvýšila Velká recese strukturální nezaměstnanost? Pravděpodobně neexistuje jednoduchá odpověď.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.
Doporučená
Zanechte Svůj Komentář