Hlavní » podnikání » Zákazník

Zákazník

podnikání : Zákazník
Co je zákazník?

Zákazník je fyzická osoba nebo podnik, který nakupuje zboží nebo služby jiné společnosti. Zákazníci jsou důležití, protože zvyšují příjmy; bez nich nemají podniky co nabídnout. Většina podniků zaměřených na veřejnost soutěží s jinými společnostmi o přilákání zákazníků, a to buď agresivní reklamou na své výrobky, nebo snížením cen o rozšíření svých zákaznických základen.

Klíč s sebou

  • Zákazníci jsou jednotlivci a podniky, kteří nakupují zboží a služby od jiného podniku.
  • Abychom pochopili, jak lépe vyhovět potřebám svých zákazníků, některé podniky pečlivě sledují své vztahy se zákazníky a určují způsoby, jak zlepšit služby a produkty.
  • Způsob, jakým podniky jednají se svými zákazníky, jim může poskytnout konkurenční výhodu.
  • Přestože spotřebiteli mohou být zákazníci, jsou spotřebitelé definováni jako ti, kteří konzumují nebo používají tržní zboží a služby.

Porozumění zákazníkům

Podniky často ctí přísloví „zákazník má vždy pravdu“, protože spokojení zákazníci mají větší šanci udělit opakované obchody společnostem, které splňují nebo překračují jejich potřeby. Výsledkem je, že mnoho společností pečlivě sleduje své vztahy se zákazníky, aby získalo zpětnou vazbu o metodách zlepšování produktových řad. Zákazníci jsou kategorizováni mnoha způsoby. Nejčastěji jsou zákazníci klasifikováni jako externí nebo interní.

Externí zákazníci jsou odděleni od obchodních operací a často se jedná o strany, které mají zájem o nákup finálního zboží a služeb vyrobených společností. Interní zákazníci jsou jednotlivci nebo podniky integrovaní do obchodních operací, často existující jako zaměstnanci nebo jiné funkční skupiny v rámci společnosti.

Studium zákazníků

Podniky často studují profily svých zákazníků, aby doladily své marketingové přístupy a přizpůsobily své zásoby tak, aby přilákaly nejvíce zákazníků. Zákazníci jsou často seskupeni podle své demografie, jako je věk, rasa, pohlaví, etnický původ, úroveň příjmu a zeměpisná poloha, což všem může pomoci podnikům kultivovat snímek „ideálního zákazníka“ nebo „persona zákazníka“. Tyto informace pomáhají společnostem prohloubit stávající vztahy se zákazníky a oslovit nevyužité skupiny spotřebitelů, aby se zvýšil provoz.

Zákazníci jsou tak důležití, že vysoké školy a univerzity nabízejí kurzy chování zákazníků zaměřené na studium jejich vzorců chování, výběrů a idiosynkrasií. Zaměřují se na to, proč lidé nakupují a používají zboží a služby a jak to ovlivňuje společnosti a ekonomiky. Porozumění zákazníkům umožňuje podnikům vytvářet efektivní marketingové a reklamní kampaně, dodávat produkty a služby, které řeší potřeby a přání, a udržet zákazníky pro opakované podnikání.

Služby zákazníkům

Zákaznický servis, který usiluje o zajištění pozitivních zkušeností, je klíčem k úspěšné dynamice prodejce / zákazníka. Loajalita ve formě příznivých online recenzí, doporučení a budoucího podnikání může být ztracena nebo vyhrána na základě dobré nebo špatné zkušenosti se zákaznickým servisem. V posledních letech se zákaznický servis vyvinul tak, že zahrnuje interakce v reálném čase prostřednictvím chatů, textových zpráv a jiných komunikačních prostředků. Trh je nasycen podniky nabízejícími stejné nebo podobné produkty a služby. To, co se odlišuje od sebe, je zákaznický servis, který se stal základem konkurence pro většinu podniků. Toto je klíčový prvek Sigma Six.

Zákazníci vs. spotřebitelé

Pojmy zákazník a spotřebitel jsou téměř synonymní a často se používají zaměnitelně. Existuje však nepatrný rozdíl. Spotřebitelé jsou definováni jako jednotlivci nebo podniky, kteří konzumují nebo používají zboží a služby. Zákazníci jsou kupujícími v rámci ekonomiky, kteří nakupují zboží a služby, a mohou existovat jako spotřebitelé nebo sami jako zákazníci.

Zákazníci se liší od nákupních agentů, kteří využívají firemní kapitál k nákupu zboží ve velkoobchodě pro komerční nebo průmyslové použití.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Dobré záležitosti týkající se zákaznického servisu Zákaznický servis je přímá vzájemná interakce mezi spotřebitelem provádějícím nákup a zástupcem společnosti, která jej prodává. více Jak se opakují prodejní záležitosti Opakovaný prodej jsou nákupy, které zákazníci dělají, aby nahradili stejné položky nebo služby, které dříve zakoupili a konzumovali. více Věrnost vůči značce: Co potřebujete vědět Věrnost vůči značce je pozitivní asociace, kterou zákazníci připojují ke konkrétnímu produktu, což dokazuje jejich opakovaný nákup. více Jak fungují klientské základny Klientská základna je primárním zdrojem podnikání a příjmů společnosti, který spočívá v tom, že stávající zákazníci platí za produkty nebo služby. více Nasycení trhu: Převzetí maximálního nasycení trhu je situace, která nastane, když je objem produktu nebo služby na trhu maximalizován v současném stavu. více Mikromarketing: Reklama zaměřená na konkrétní skupinu zákazníků Mikromarketing je přístup k reklamě, který má tendenci cílit na konkrétní skupinu lidí na specializovaném trhu. S mikromarketingem jsou produkty nebo služby uváděny na trh přímo cílové skupině zákazníků. více partnerských odkazů
Doporučená
Zanechte Svůj Komentář