Hlavní » podnikání » Ekonomické podmínky

Ekonomické podmínky

podnikání : Ekonomické podmínky
Jaké jsou ekonomické podmínky?

Ekonomické podmínky se vztahují k současnému stavu ekonomiky v zemi nebo regionu. Tyto podmínky se časem mění spolu s hospodářskými a obchodními cykly, protože ekonomika prochází obdobím expanze a kontrakce. Ekonomické podmínky se považují za zdravé nebo pozitivní, když se ekonomika rozšiřuje, a jsou považovány za nepříznivé nebo negativní, když se ekonomika zmenšuje.

Porozumění ekonomickým podmínkám

Hospodářské podmínky země jsou ovlivněny četnými makroekonomickými a mikroekonomickými faktory, včetně měnové a fiskální politiky, stavu globální ekonomiky, úrovně nezaměstnanosti, produktivity, směnných kurzů, inflace a mnoha dalších.

Ekonomické údaje se zveřejňují pravidelně, obvykle týdně nebo měsíčně a někdy i čtvrtletně. Účastníci trhu pozorně sledují některé ekonomické ukazatele, jako je míra nezaměstnanosti a míra růstu HDP, protože pomáhají při hodnocení ekonomických podmínek a možných změn v nich. Pro definování stavu ekonomiky nebo ekonomických podmínek lze použít celou řadu ekonomických ukazatelů, včetně míry nezaměstnanosti, úrovně přebytků nebo schodků běžného účtu a rozpočtu, míry růstu HDP a míry inflace.

Obecně lze říci, že ekonomické ukazatele lze klasifikovat jako vedoucí, náhodné nebo zaostávající. To znamená, že popisují pravděpodobné budoucí ekonomické podmínky, současné ekonomické podmínky nebo podmínky nedávné minulosti. Ekonomové se obvykle nejvíce zajímají o vedoucí ukazatele, aby pochopili, jaké ekonomické podmínky budou v příštích třech až šesti měsících. Například ukazatele, jako jsou nové objednávky na zpracované zboží a nová povolení k bydlení, naznačují tempo budoucí ekonomické činnosti, protože se týkají míry výrobní produkce a bytové výstavby.

Mezi další ukazatele, které mohou předpovídat budoucí ekonomické podmínky, patří index důvěry spotřebitelů, nové výrobní objednávky (nové objednávky zboží pro maloobchod a jiné podniky) a obchodní zásoby (zásoby udržované podniky, aby udržely krok s poptávkou).

Klíč s sebou

  • Ekonomické podmínky se vztahují ke stavu makroekonomických proměnných a trendů v zemi v určitém časovém okamžiku.
  • Tyto podmínky mohou zahrnovat potenciál růstu HDP, míru nezaměstnanosti, inflaci a orientaci fiskální a měnové politiky.
  • Ekonomické podmínky jsou měřeny ekonomy a analytiky a mají podobu kvantifikovatelných ekonomických ukazatelů.

Proč jsou ekonomické podmínky důležité pro investory a podniky

Ukazatele ekonomických podmínek poskytují důležité informace pro investory a podniky. Investoři používají ukazatele ekonomických podmínek k úpravě svých názorů na ekonomický růst a ziskovost. Zlepšení ekonomických podmínek by vedlo investory k optimističtější budoucnosti a potenciálně více investovali, protože očekávají pozitivní návratnost. Opak by mohl být pravdou, pokud by se ekonomické podmínky zhoršily. Podobně podniky sledují ekonomické podmínky, aby získaly přehled o vlastním růstu tržeb a ziskovosti. Poměrně typickým způsobem předpovídání růstu by bylo použití trendu z předchozího roku jako základního stavu a jeho rozšíření o nejnovější ekonomické údaje a projekce, které jsou pro jejich produkty a služby nejrelevantnější. Například stavební společnost se podívá na ekonomické podmínky v oblasti bydlení, aby pochopila, zda se dynamika zlepšuje nebo zpomaluje, a podle toho přizpůsobuje svou obchodní strategii.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Definice makroprostředí Makroprostředí odkazuje na celkový stav ekonomiky, na rozdíl od blahobytu konkrétního sektoru nebo regionu. více Vše, co potřebujete vědět o makroekonomii Makroekonomie studuje celkovou ekonomiku nebo tržní systém: jeho chování, faktory, které jej vedou a jak zlepšit jeho výkonnost. více Definice hospodářského oživení Hospodářské oživení je fáze hospodářského cyklu po recesi, která je charakterizována trvalým obdobím zlepšování obchodní činnosti. více Je ekonomika opravdu vědecká disciplína? Ekonomie je odvětví společenských věd zaměřené na výrobu, distribuci a spotřebu zboží a služeb. více Definice expanze Expanze je fáze hospodářského cyklu, kdy se ekonomika posouvá na nejvyšší úroveň zaměstnanosti, důvěru spotřebitelů a HDP. více Receseční propast - definice a vysvětlení Recesivní mezera je makroekonomický pojem pro ekonomiku, která funguje pod rovnováhou plné zaměstnanosti a kde je hrubý domácí produkt (HDP) nižší než úroveň při plné zaměstnanosti. více partnerských odkazů
Doporučená
Zanechte Svůj Komentář